BCONS PLAZA

Phương thức

Thanh Toán

Đợt thanh toán
Tiến độ thanh toán Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
3 Ký Hợp đồng mua bán – Hoàn thành xong phần móng cọc (Dự kiến 15/03/2021) 30% Bao gồm VAT
4 01 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
5 02 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
6 03 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
7 04 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
8 05 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
9 06 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
10 07 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
11 08 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
12 09 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
13 10 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
14 11 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
15 12 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
16 13 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
17 14 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
18 15 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
19 16 Tháng sau ký Hợp đồng mua bán 2.5%
20 Thông báo bàn giao căn hộ (dự kiến quý IV/2022) 25% +2% phí bảo trì
21 Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận 5%
Tổng cộng 100%

Ghi chú: Khách hàng sẽ được chiết khấu 7% tính trên 40% tổng giá trị Hợp đồng mua bán chưa bao gồm VAT khi chọn Phương thức thanh toán này. Giá trị chiết khấu sẽ được trừ trực tiếp vào hợp đồng.

ĐĂNG KÝ NGAY